Portret kobiety z pieskiem

raphae_madonna z dzieciatkiem.jpg ren1.jpg ren2.jpg sofonisba_autoportret przy szpinecie ze sluzaca.jpg sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg