akademizm


default1.jpeg

Mimo, ?e ?wiat szed? naprzód akademie plastyczne naucza?y, ?e antyk jest wiecznotrwa?ym wzorcem godnym na?ladowania. Niestety, jak to z na?ladownictwem bywa, jest nie twórcze a odtwórcze.

11 plików, ostatni dodany 01, Maj 2007
Album oglądany 90 razy

impresjonizm


transparente.jpg

Nazwa stylu pochodzi od jednego z obrazów Moneta "Impresja. Wschód s?o?ca.", który w 1874r. pojawi? si? na wystawie w Pary?u. Okre?lenia tego u?y? jeden z dziennikarzy - w swoim mniemaniu szyderczo. Wykpiwane nowum to wra?enie widoku, osoby, przedmiotu, a nie studiowanie szczegó?ów modela, to ?wiat rzeczywisty zobaczony, a nie stworzony przez wyobra?ni?. Impresjoni?ci byli malarzami ?ycia wspó?czesnego, obce im jednak by?y spo?eczne intencje. Jednym z g?ównych tematów sta? si? pejza?.

16 plików, ostatni dodany 25, Wrzesień 2005
Album oglądany 147 razy

postimpresjonizm


vangogh_mousme.jpg

Obserwacja natury przesta?a wystarcza?. Do??czy?y do niej emocje, jak u Van Gogha, intelekt, jak u Gauguina i umi?owanie formy, jak u Cezanne'a. Poszukiwania kierowa?y si? w stron? formaln?, daj?c podbudow? pod nast?pne wieklie kierunki w sztuce - ekspresjonizm, symbolizm i kubizm.

21 plików, ostatni dodany 26, Listopad 2004
Album oglądany 111 razy

prerafaelici


burne_sabra.jpg

Pewnego dnia trzech angielskich studentów za?o?y?o stowarzyszenie, maj?ce na celu zwalczanie skostnia?ego akademizmu i odrodzenie sztuki prawdziwej, która sko?czy?a si? dla nich na zmanieryzowanym Rafaelu. Cofn?li si? wi?c do renesansu zarówno w tematyce jak i w sposobach jej prezentacji. Ich obrazy powstawa?y miesi?cami, bo ka?dy szczegól co? znaczy? i by? misternie dopieszczany. Dzieki prerafaelitom symbolizm i secesja by?y ju? tylko kwesti? czasu.

6 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 77 razy

symbolizm


Loneliness.jpg

Symbolizm przekazywa? ide? za pomoc? obrazu, który nie by? jej bezpo?rednim odtworzeniem, lecz uzmys?awia? j? drog? okr??n?, najcz??ciej poprzez liczne alegorie czy nie do ko?ca odczytywalne symbole. Jednym z najbardziej pojemnych symboli by? sfinks - wcielenie okrutnej famme fatale lub wiecznej zagadki ?ycia. G?oszono subiektywizm i indywidualizm, zwrot do wewn?trznego ?wiata, wyzwolenie wyobra?ni. Dekoracyjno?? i bogactwo detalu da?y pocz?tek secesji.

9 plików, ostatni dodany 25, Sierpień 2005
Album oglądany 179 razy

secesja


lempic_pozne lato.jpg

Bunt m?odych twórców przeciw masowej produkcji, otwarcie na lokalne tradycje i moda na sztuk? japo?sk? zaowocowa?y nowym stylem estetycznym. Pojawi?a si? charakterystyczna ornamentyka, wykorzystuj?ca motyw ?agodnie wij?cych si? linii. Jedn? z zas?g secesji by?o wyd?wigni?cie i utrwalenie sztuki u?ytkowej.

19 plików, ostatni dodany 26, Listopad 2004
Album oglądany 129 razy

albumów: 15 stron: 3 2

Losowe pliki - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
bar7.jpg
Autoportret z portretem siostry1818 odsłon
pos1.jpg
Radość życia1882 odsłon
art17.jpg
424 odsłon
Bocklin_meduza.jpg
Meduza1068 odsłon
rosetti_dziewczece.jpg
Dziewczece lata Panny Marii1218 odsłon
chagall_Narzeczeni z wiezaEiffela.jpg
Narzeczeni z wieżą Eiffela1395 odsłon
cezanne_woman-seated-blue.jpg
Siedządza kobieta w błękicie559 odsłon
Rubens_Cimon_and_Pero.jpg
Cimon i Pero (Rzymskie miłosierdzie)2451 odsłon

Ostatnio dodane - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
default1.jpeg
TEART1140 odsłon01, Maj 2007
1.jpg
lokalizacja przypadkowa935 odsłon14, Kwiecień 2006
transparente.jpg
914 odsłon25, Wrzesień 2005
Loneliness.jpg
Loneliness961 odsłon25, Sierpień 2005
sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg
Madonna karmiąca dziecko8663 odsłon09, Grudzień 2004
sofonisba_autoportret przy szpinecie ze sluzaca.jpg
Autoportret przy szpinecie ze służącą4594 odsłon09, Grudzień 2004
rembran_danae.jpg
Danae3838 odsłon26, Listopad 2004
Rembrandt_Hendrickje_Bathing_in_a_River.jpg
Hendrickje kąpiąca się w rzece2723 odsłon26, Listopad 2004