ekspresjonizm/fowizm


Dufy_Promenada w Nicei.jpg

Ani ekspresjoni?ci ani fowi?ci nie sformuowali programu swoich kierunków. Wyst?powali pod wspólnym has?em rewolucyjno?ci, buntu i niezgody na rzeczywisto??. Ich obrazy charakteryzuj? si? niezwyk?? ?ywio?owo?ci?, niczym nieograniczon? swobod? w kszta?towaniu form i stosowaniu barw. Malowali prze?ycia ludzkie - od ekstatycznej rado?ci do rozpaczy. Najwa?niejszym no?nikiem ekspresji sta? si? kolor.

19 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 164 razy

kubizm


kub17.jpg

Obserwacja natury doprowadzi?a do teorii, ?e wszystkie formy mo?na sprowadzi? do bry? geometrycznych. Zgeometryzowany wizerunek ?wiata zerwa? z na?ladownictwem. Z czasem kszta?t ju? nie s?u?y? oddaniu rzeczywisto?ci, zacz?? j? budowa?.

17 plików, ostatni dodany 14, Listopad 2004
Album oglądany 1183 razy

surrealizm


madonna z port ligat.jpg

G?ownym ?dród?em fascynacji artystów zgrupowanych wokó? Andre Brétona sta?a si? pod?wiadomo??, sny, dzia?ania przypadkowe, obszary, w których cz?owiek przestaje si? kontrolowa?. Stosowano tzw. automatyzm psychiczny czyli dyktando my?li pod nieobecno?? kontroli rozumu. Surreali?ci wyst?powali przeciwko racjonalnym porz?dkom w sztuce, porz?dkom spo?ecznym a w szczególno?ci mieszcza?skim normom moralnym.

14 plików, ostatni dodany 25, Listopad 2004
Album oglądany 159 razy

albumów: 15 stron: 3 3

Losowe pliki - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
art21.jpg
355 odsłon
Moreau_the_apparition.jpg
Zjawa1684 odsłon
kahlo_2fridy.jpg
Dwie Fridy1287 odsłon
chagall_konar.jpg
Konar1810 odsłon
Dufy_Promenada w Nicei.jpg
Promenada w Nicei1107 odsłon
vangogh_mousme.jpg
Dziewczyna497 odsłon
libyan.jpg
Sybilla Libijska (fragment fresku w kaplicy Sykstyńskiej)4357 odsłon
raphae_kobieta z jednorozcem.jpg
Kobieta z jednorożcem8909 odsłon

Ostatnio dodane - Kobieta swoich czasów czyli historia wizerunku
default1.jpeg
TEART1140 odsłon01, Maj 2007
1.jpg
lokalizacja przypadkowa935 odsłon14, Kwiecień 2006
transparente.jpg
914 odsłon25, Wrzesień 2005
Loneliness.jpg
Loneliness961 odsłon25, Sierpień 2005
sofonisba_madonna karmiaca dziecko.jpg
Madonna karmiąca dziecko8663 odsłon09, Grudzień 2004
sofonisba_autoportret przy szpinecie ze sluzaca.jpg
Autoportret przy szpinecie ze służącą4594 odsłon09, Grudzień 2004
rembran_danae.jpg
Danae3838 odsłon26, Listopad 2004
Rembrandt_Hendrickje_Bathing_in_a_River.jpg
Hendrickje kąpiąca się w rzece2723 odsłon26, Listopad 2004