(1594-?1657) Clara Peeters


peeters_martwa natura2.jpg

Urodzi?a si? najprawdopodobniej w Antwerpii. Ju? jako siedemnastolatka malowa?a doskonale. Specjalizowa?a si? w martwych naturach. Stworzy?a te? kilka portretów, w tym autoportretów (cz?sto odbijaj?cych si? w wazach czy szk?ach na martwych naturach). W 1657 roku historia gubi jej ?lad, jej dalsze losy s? nieznane.

9 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 79 razy

(1600-1670) Giovanna Garzoni


Garzoni martwa natura z cytrynami.jpg

Jako jedna z pierwszych we Wloszech sta?a si? specjalistk? od martwych natur i jako jedna z pierwszych sprzedawa?a swoje obrazy za bardzo du?e pieni?dze. Na jej pracach pojawiaj? si? zwierz?ta, g?ównie ptaki i insekty. Jej patronami by?y arystokratyczne rodziny (np. rodzina Medici).

5 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 64 razy

(1609-1660) Judith Leyster


Leyster_propozycja.jpg

Urodzi?a si? Haarlem w Danii. By?a g?ównie portrecistk?, ale zdarza?y jej si? pejza?e i martwe natury. Zanim zyska?a uznanie, jej prace albo przepada?y albo nosi?y sygnatur? Fransa Halsa, w którego pracowni Judith malowa?a do 1630 roku. Jako jedna z bardzo niewielu kobiet zosta?a cz?onkini? Stowarzyszenia Malarzy Lukasa w Haarlem. Wkrótce po wyj?ciu za m?? za malarza Jana Miense Molenart zapad?a na ?pi?czk?.

15 plików, ostatni dodany 29, Grudzień 2004
Album oglądany 94 razy

(1610-1696) Louisa Moillon


Moillon_owoce i peczek szparagow.jpg

W Pary?u si? urodzi?a i tam te? sp?dzi?a wi?kszo?? ?ycia. Wychowa?a si? w ortodoksyjnej rodzinie kalwi?skiej, co nie przeszkodzi?o jej w 1640 roku wyj?? za m?? za Hugenota. Specjalizowa?a si? w martwych naturach. Jej prace cz?sto brane by?y za obrazy du?skie, flamandzkie czy wr?cz niemieckie.

8 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 71 razy

(1630-1684) Josefa de Óbidos


Ayala_sw jakub z Cruz.jpg

Urodzona w Hiszpanii Portugalka, znana równie? jako Josefa de Ayala. Malowa?a g?ównie obrazy o tematyce religijnej, ale zdarza?y jej si? te? pejza?e i martwe natury. Jako jedna z pierwszych zosta?a przyj?ta do artystycznej Lisbo?skiej Akademii.

13 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 104 razy

(1630-1693) Maria van Oosterwyck


Oosterwyck_kwiaty i muszle.jpg

Urodzi?a si? w Delft, w Holandii. Malowa?a g?ównie owoce i kwiaty i z nich s?yn??a. Jej obrazy pokazywane by?y na francuskim, angielskim i saskim dworze. Sprzedawa?a je drogo, niekiedy nawet do 100 guldenów za obraz. By?a bogata, ale nie sk?pa. Po?ycza?a pieni?dze innym malarkom, raz tak?e wykupi?a trzech marynarzy z r?k algierskich piratów.

3 plików, ostatni dodany 06, Styczeń 2005
Album oglądany 55 razy

albumów: 22 stron: 4 3

Losowe pliki - Herstory
fontana_autoportret z pisaniem studium.jpg
Autoportret z pisaniem studium263 odsłonLavinia Fontana urodziła się w Bolonii. Jej ojciec, Prospero Fontana uczył ją malarstwa. Malowała głównie scenki mitologiczne i portrety. Dużo pracowała, co nie przeszkodziło jej mieć... 11 dzieci. Na zlecenie papieża Klemensa VIII namalowała Męczeństwo św. Stefana dla bazyliki San Paolo Fuori. Była pierwszą kobietą, która przyjmowała publiczne zlecenia na obrazy i pierwszą wybraną do Akademii Rzymskiej.
fontana_duchowny.jpg
Duchowny144 odsłon
fontana_madonna z dzieciatkiem i swietymi.jpg
Madonna z dzieciątkiem i świętymi151 odsłon
fontana_portret damy.jpg
Portret damy164 odsłon
leyster_smiejace sie dzieci z kotem.jpg
Śmiejące się dzieci z kotem176 odsłon
Garzoni_martwa natura z ptakami i owocami.jpg
Martwa natura z ptakami i owocami276 odsłon
Ayala_kalwaria.jpg
Góra Kalwaria159 odsłon
Moillon_kosz brzoskwin i winogron.jpg
Kosz brzoskwiń i winogron225 odsłon

Ostatnio dodane - Herstory
musscher_portret mezczyzny w parku.jpg
Portret mężczyzny w parku653 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_portret mezczyzny.jpg
Portret mężczyzny471 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_portret rosyjskiego mlodzienca.jpg
Portret rosyjskiego młodzieńca438 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_studium siedzacej kobiety.jpg
Studium siedzącej kobiety371 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_viola da gamba.jpg
Viola da gamba422 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_alegoria cara piotra wielkiego.jpg
Alegoria cara Piotra Wielkiego387 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_alegoryczny portret artystki.jpg
Alegoryczny portret artystki417 odsłon06, Styczeń 2005
musscher_doktor bada puls mlodej kobiety.jpg
Doktor bada puls młodej kobiety351 odsłon06, Styczeń 2005