Galeria - kubizm

Tete dune femme lisant
Pablo Picasso

Fetysze
Lois Mailou Jones

Sen
Pablo Picasso

Taniec
Pablo Picasso

Dora Maar
Pablo Picasso

Kobiety biegnące po plaży
Pablo Picasso

Kobieta w ogrodzie
Pablo Picasso

Kobieta w czerwonym berecie
Pablo Picasso

Kobieta na balkonie
Pablo Picasso

Plażowiczka siedząca nad brzeg
Pablo Picasso

Kobieta kwiatowa
Pablo Picasso

Dziewczynka przed lustrem
Pablo Picasso

Dora Maar II
Pablo Picasso

Włoszka
Pablo Picasso

Aubade
Pablo Picasso

Przyjaciółki
Pablo Picasso

Uwielbienie
Pablo Picasso

Inne galerie w tym dziale

 • średniowiecze Niejaki Plotyn w III w.n.e.stwierdził, iż wstydzi się, że posiada ciało. I tak też wygląda cała sztuka tego okresu. Daleki, niepoznawalny Bóg i równie nierzeczywista Matka Boska - symbole świętości i chwały.
 • renesans XV w. przyniósł ożywcze, wyzwalające spojrzenie na świat. Do łask wróciła tradycja antyczna - zamiłowanie do natury, barwności i radości życia, dążenie do równowagi i harmonii. Pojawił się nowy nurt filozoficzny - humanizm - dążenie do poznawania natury. Ważny stał się człowiek i... jego ciało.
 • barok W XVI w. kościół katolicki wystąpił przeciw niepokojącym ruchom ogarniającym niemal całą Europę - reformacji. Domagano się, by poddać sztukę kontroli władz kościelnych - odrzucić pogańskie tematy i pogańską nagość. Postaciom stworzonym w Kaplicy Sykstyńskiej przez Michała Anioła domalowano "spódniczki", a święta inkwizycja zaczęła tropić wszelkie przejawy wolnej myśli. W sztuce najważniejsza stała się duchowość, a przepych, bogactwo i udramatyzowanie form miały podkreślić rangę kościołów.
 • klasycyzm W epoce Oświecenia ogólnie obowiązującym źródłem wszelkiego poznania stał się rozum. Był to czas rozsądku i powagi. Miejsce barokowego idealizmu zajął racjonalizm, a dynamika odeszła w imię dostojnej statyki. Kolorystyka zgasła, a podstawową rolę zaczął pełnić wyraźny rysunek.
 • romantyzm Rewolucja francuska ożywiła wyobraźnię europejskich twórców. Powróciła dynamika i ostre kontrasty żywych barw. Modne stały się wątki literackie, baśniowy nastrój. Artyści odtwarzali naturę drobiazgowo i precyzyjnie, nadając jej klimat tajemniczości i grozy. Postacie stały się uduchowione i symboliczne. Bardzo ważny był wątek walki o wyzwolenie i zachowanie własnej godności. Walka i cierpienie to tragiczna konieczność bohatera romantycznego.
 • realizm Pozytywizm przyniół refleksję nad niedolą niższych klas. Na płótnach pojawili się prości ludzie przy zwykłych zajęciach. Ich postaciom nadawano znamiona godności i wielkości. Artyści odkrywali uroki wsi, piękno niewyszukanych widoków, swojskiej natury. Z umiłowaniem oddawano się analizie kształtów obłoków, drzew, patwisk, pól, piaszczystych wiejskich dróg.
 • impresjonizm Nazwa stylu pochodzi od jednego z obrazów Moneta "Impresja. Wschód słońca.", który w 1874r. pojawił się na wystawie w Paryżu. Określenia tego użył jeden z dziennikarzy - w swoim mniemaniu szyderczo. Wykpiwane nowum to wrażenie widoku, osoby, przedmiotu, a nie studiowanie szczegółów modela, to świat rzeczywisty zobaczony, a nie stworzony przez wyobraźnię. Impresjoniści byli malarzami życia współczesnego, obce im jednak były społeczne intencje. Jednym z głównych tematów stał się pejzaż.
 • postimpresjonizm Obserwacja natury przestała wystarczać. Dołączyły do niej emocje, jak u Van Gogha, intelekt, jak u Gauguina i umiłowanie formy, jak u Cezanne'a. Poszukiwania kierowały się w stronę formalną, dając podbudowę pod następne wieklie kierunki w sztuce - ekspresjonizm, symbolizm i kubizm.
 • kubizm Obserwacja natury doprowadziła do teorii, że wszystkie formy można sprowadzić do brył geometrycznych. Zgeometryzowany wizerunek świata zerwał z naśladownictwem. Z czasem kształt już nie służył oddaniu rzeczywistości, zaczął ją budować.
 • secesja Bunt młodych twórców przeciw masowej produkcji, otwarcie na lokalne tradycje i moda na sztukę japońską zaowocowały nowym stylem estetycznym. Pojawiła się charakterystyczna ornamentyka, wykorzystująca motyw łagodnie wijących się linii. Jedną z zasłg secesji było wydźwignięcie i utrwalenie sztuki użytkowej.
 • ekspresjonizm/fowizm Ani ekspresjoniści ani fowiści nie sformuowali programu swoich kierunków. Występowali pod wspólnym hasłem rewolucyjności, buntu i niezgody na rzeczywistość. Ich obrazy charakteryzują się niezwykłą żywiołowością, niczym nieograniczoną swobodą w kształtowaniu form i stosowaniu barw. Malowali przeżycia ludzkie - od ekstatycznej radości do rozpaczy. Najważniejszym nośnikiem ekspresji stał się kolor.
 • symbolizm Symbolizm przekazywał ideę za pomocą obrazu, który nie był jej bezpośrednim odtworzeniem, lecz uzmysławiał ją drogą okrężną, najczęściej poprzez liczne alegorie czy nie do końca odczytywalne symbole. Jednym z najbardziej pojemnych symboli był sfinks - wcielenie okrutnej famme fatale lub wiecznej zagadki życia. Głoszono subiektywizm i indywidualizm, zwrot do wewnętrznego świata, wyzwolenie wyobraźni. Dekoracyjność i bogactwo detalu dały początek secesji.
 • surrealizm Głownym źdródłem fascynacji artystów zgrupowanych wokół Andre Brétona stała się podświadomość, sny, działania przypadkowe, obszary, w których człowiek przestaje się kontrolować. Stosowano tzw. automatyzm psychiczny czyli dyktando myśli pod nieobecność kontroli rozumu. Surrealiści występowali przeciwko racjonalnym porządkom w sztuce, porządkom społecznym a w szczególności mieszczańskim normom moralnym.
 • prerafaelici Pewnego dnia trzech angielskich studentów założyło stowarzyszenie, mające na celu zwalczanie skostniałego akademizmu i odrodzenie sztuki prawdziwej, która skończyła się dla nich na zmanieryzowanym Rafaelu. Cofnęli się więc do renesansu zarówno w tematyce jak i w sposobach jej prezentacji. Ich obrazy powstawały miesiącami, bo każdy szczegól coś znaczył i był misternie dopieszczany. Dzieki prerafaelitom symbolizm i secesja były już tylko kwestią czasu.
 • akademizm Mimo, że świat szedł naprzód akademie plastyczne nauczały, że antyk jest wiecznotrwałym wzorcem godnym naśladowania. Niestety, jak to z naśladownictwem bywa, jest nie twórcze a odtwórcze.

Witaj, Zaloguj się

NAPISZ DO NAS

Masz uwagi, zauważyłaś błędy na tej stronie?
A może chciałabyś opublikować swój tekst?
- Napisz do nas!

FACEBOOK

Zapraszamy na nasz profil Facebook
© KOBIETY KOBIETOM 2001-2022